Ετήσια έκθεση της ΕΕ 2023- Το μέλλον των αγροτικών περιοχών

Συναντήσεις στρογγυλής τράπεζας τοπικών φορέων για τις απειλές σε θάλασσες και παράκτιες περιοχές στα πλαίσια του CLLD LEADER
24 Οκτωβρίου, 2023
Street Art στο Αυλωνάρι
6 Νοεμβρίου, 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο