Έγκριση του Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-2027

Μετάβαση στο περιεχόμενο