Θεματικοί στόχοι και υπο-παρεμβάσεις του Τοπικού Προγράμματος Leader 2023-2027

Οι βασικές αρχές των Προγραμμάτων LEADER- Μια πρώτη γνωριμία
17 Ιανουαρίου, 2023
Ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων για το Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»
28 Ιανουαρίου, 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο