Ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων για το Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»

Θεματικοί στόχοι και υπο-παρεμβάσεις του Τοπικού Προγράμματος Leader 2023-2027
26 Ιανουαρίου, 2023
Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης στη Βασιλοτροφία: έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις
31 Ιανουαρίου, 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο