«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει η Ακαδημία Πτηνοτροφίας

1η θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό για την «Evripos Robotics»
July 15, 2023
Παράταση αιτήσεων για την Ακαδημία Πτηνοτροφίας του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, που ξεκινάει από τη Χαλκίδα
July 30, 2023
Skip to content