Υποβολή τοπικού προγράμματος Leader Αλιείας 2021-2027

Διάλογος τοπικών φορέων για τις απειλές στις θάλασσες και στις παράκτιες περιοχές
October 17, 2023
Συναντήσεις στρογγυλής τράπεζας τοπικών φορέων για τις απειλές σε θάλασσες και παράκτιες περιοχές στα πλαίσια του CLLD LEADER
October 24, 2023
Skip to content