18.000 € σε επιχειρήσεις περιοχών με φυσικές καταστροφές

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2022
April 15, 2022
Ξεκινούν σύντομα οι υποβολές αιτήσεων για τον οικονομικό μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα
May 4, 2022
Skip to content