Συναντήσεις στρογγυλής τράπεζας τοπικών φορέων για τις απειλές σε θάλασσες και παράκτιες περιοχές στα πλαίσια του CLLD LEADER

Υποβολή τοπικού προγράμματος Leader Αλιείας 2021-2027
19 Οκτωβρίου, 2023
Ετήσια έκθεση της ΕΕ 2023- Το μέλλον των αγροτικών περιοχών
6 Νοεμβρίου, 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο