Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης στη Βασιλοτροφία: έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων για το Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»
28 Ιανουαρίου, 2023
Τα ΠΟΠ προϊόντα της Εύβοιας
3 Φεβρουαρίου, 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο