Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης για την βασιλοτροφία στην Εύβοια

Πώς το LEADER βοήθησε μια οικογενειακή επιχείρηση να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά σπόρων και δενρυλλίων
5 Ιανουαρίου, 2023
Οι βασικές αρχές των Προγραμμάτων LEADER- Μια πρώτη γνωριμία
17 Ιανουαρίου, 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο