«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει η Ακαδημία Πτηνοτροφίας

1η θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό για την «Evripos Robotics»
15 Ιουλίου, 2023
Παράταση αιτήσεων για την Ακαδημία Πτηνοτροφίας του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, που ξεκινάει από τη Χαλκίδα
30 Ιουλίου, 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο