έξυπνα χωριά

August 31, 2023

Η στρατηγική των «έξυπνων χωριών» για την ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων

Tα έξυπνα χωριά είναι τοπικές κοινότητες σε αγροτικές περιοχές οι οποίες χρησιμοποιούν καινοτόμες λύσεις για να βελτιώσουν την ζωτικότητα, την ανθεκτικότητα και την ποιότητα ζωής τους, […]
Skip to content