αγρανάπαυση

February 15, 2024

Απαλλαγή από την υποχρέωση της αγρανάπαυσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό με τον οποίο οι Ευρωπαίοι αγρότες εξαιρούνται μερικώς από τον κανόνα της αιρεσιμότητας για τις εκτάσεις υπό αγρανάπαυση. Ο κανονισμός εκδόθηκε […]
Skip to content