Αλιευτικός τουρισμός

December 12, 2023

Αλιευτικός τουρισμός: μια νέα βιώσιμη εναλλακτική τουριστική δραστηριότητα

Ο αλιευτικός τουρισμός μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν μια έννοια άγνωστη στη χώρα μας. Το 2015, η ελληνική κυβέρνηση θέσπισε κανόνες για την εφαρμογή του αλιευτικού […]
Skip to content