δασοκομία

January 5, 2023

Πώς το LEADER βοήθησε μια οικογενειακή επιχείρηση να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά σπόρων και δενρυλλίων

Το πρόγραμμα LEADER στην Εσθονία βοήθησε μια οικογενειακή επιχείρηση να καινοτομήσει εκσυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις παραγωγής δασικών δενδρυλλίων με νέο, αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, ο οποίος αύξησε κατακόρυφα την […]
Skip to content