επιχειρησιακό πρόγραμμα

December 19, 2023

10 καλές πρακτικές για το σχεδιασμό και υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων

Οι Ομάδες Παραγωγών και οι Οργανώσεις παραγωγών είναι συλλογικά σχήματα που ενθαρρύνονται και προωθούνται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε καθώς έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχει […]
Skip to content