εσπα

January 4, 2024

Δράσεις ενίσχυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα του προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 2021-2027 έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν νεοσύστατες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας για […]
Skip to content