ΚΓΠΚ

January 16, 2024

Οδηγός εφαρμογής προτύπων Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης 5 & 6

Είναι πλέον γνωστό ότι η καταβολή των  άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων υποχρεώσεων. Οι υποχρεώσεις αυτές ήταν κατά το παρελθόν γνωστές ως πολλαπλή […]
Skip to content