οδηγός ανταγωνισμού

December 22, 2023

Ποιες είναι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον αγροτικό κλάδο;

16 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατανεμημένες σε δύο λίστες παρουσιάζονται στον  Οδηγό Ανταγωνισμού για τον αγροτικό κλάδο. Στη μαύρη λίστα (black list) των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίες απαγορεύονται […]
Skip to content