ομάδες παραγωγών

January 12, 2024

Εξομοιώνονται οι Ομάδες Παραγωγών με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ για την «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, […]
December 19, 2023

10 καλές πρακτικές για το σχεδιασμό και υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων

Οι Ομάδες Παραγωγών και οι Οργανώσεις παραγωγών είναι συλλογικά σχήματα που ενθαρρύνονται και προωθούνται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε καθώς έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχει […]
Skip to content