παράκτια αλιεία

October 5, 2023

Η μικρή παράκτια αλιεία στη νέα προγραμματική περίοδο

Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας αποτελεί ζωτικής σημασίας δραστηριότητα για τη διαβίωση και την πολιτιστική κληρονομιά πολλών παράκτιων κοινοτήτων, ενώ συμβάλλει στην διατήρηση των πληθυσμών της […]
Skip to content