Στρατηγικός Διάλογος

January 29, 2024

Στρατηγικός διάλογος για το μέλλον της γεωργίας της ΕΕ

Πώς μπορούμε να δώσουμε στους γεωργούς μας και στις αγροτικές κοινότητες στις οποίες ζουν μια καλύτερη προοπτική, συμπεριλαμβανομένου ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου; Πώς μπορούμε να στηρίξουμε […]
Skip to content