τεχνητή νοημοσύνη

February 8, 2024

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη γεωργία και την κτηνοτροφία

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί ένα πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία μηχανών και συστημάτων που εκτελούν εργασίες οι οποίες απαιτούν […]
Skip to content