υδατοκαλλιέργειες

February 22, 2024

Διεπιστημονική Διημερίδα για τις υδατοκαλλιέργειες στις ελληνικές ακτές

Οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν μια επιχειρηματική δραστηριότητα που μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Η αυξανόμενη με ραγδαίους ρυθμούς ένταση της δραστηριότητας […]
Skip to content