Η ΕΕ καλεί για παγκόσμια απαγόρευση σε ορισμένα πλαστικά προϊόντα στον αγώνα κατά της ρύπανσης.

Στα 14,05 εκ € η δημόσια δαπάνη για τα CLLD/Leader της Εύβοιας
April 25, 2024
Έκθεση εφαρμογής κανόνων της ΕΕ κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
May 2, 2024
Skip to content