Μέλι Κισσούρι

December 26, 2023

Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης ΠΟΠ Μέλι Κισσούρι

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας καταχώρισης της Προστατευόμενης Ονομασίας Μέλι Κισσούρι ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες με τη δημοσίευση της σχετικής αίτησης στην επίσημη εφημερίδα της […]
Skip to content