ομαδικοί χώροι σταυλισμού

January 9, 2024

Νέο πλαίσιο για ομαδικούς χώρους σταυλισμού και διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Τα κτηνοτροφικά πάρκα και οι ομαδικοί χώροι σταυλισμού δεν είναι νέες έννοιες στο δημόσιο διάλογο για την κτηνοτροφία. Χρησιμοποιούνται ως όροι εδώ και αρκετά χρόνια ωστόσο […]
Skip to content