πράσινη οικονομια

January 23, 2024

GRAINS: Κοινωνική Οικονομία και Πράσινη Μετάβαση

Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ένας τομέας που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή αλλά και συμβάλλει σε αυτήν. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κλιματικής αλλαγής με […]
Skip to content